98-21-66431060+

همکاران

مرتضی تیموری

رئیس هیات مدیره

مرغدار نمونه کشوری و بنیانگذار

 

اقدس پاکزاد (لروند)

عضو هیات مدیره

بنیانگذار

 

امیر پرویزی

مسئول مالی

کارشناسی حسابداری

 

مهندس رضا امیر وداعی

مسئول فروش

کارشناسی علوم دامی

 

محمدرضا یوسفی

نائب رئیس هیات مدیره

متخصص شیمی و بنیانگذار

 

آرش ابن علیان

مدیرعامل

کارشناسی ارشد MBA

مرتضی اشرافی

مسئول حسابداری

کارشناسی حسابداری

 

فاطمه مقصودی

مسئول دفتر

کارشناسی مترجمی زبان

 

 

علی عسگر رضوانی

مسئول تدارکات و خرید

دیپلم
پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن