98-21-66431060+

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.
بررسی مقاله متا آنالیز کاربرد خوراک کمکی پس از هچ

بررسی مقاله متا آنالیز کاربرد خوراک کمکی پس از هچ

   نویسندگان این مقاله از دانشگاه واخینینگن هلند در سال 2017 با بررسی 48 مقاله و خلاصه کردن نتایج متا انالیز زیر را تحریر نمودند .به عبارتی در کلیه این مقالات به گونه ای اثر محرومیت از آب و غذا بعد از هچ بر عملکرد گله های گوشتی مورد بررسی قرار گرفته است. گروه نویسندگان شامل افراد زیر است:

Ingrid C. de Jong1*, Johan van Riel1, Marc B. M. Bracke1, Henry van den Brand2

1Wageningen Livestock Research, Wageningen University and Research, Wageningen, The Netherlands

2 Adaptation Physiology Group,Wageningen University and Research, Wageningen, The Netherland        

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0189350

    در کارخانجات جوجه کشی تجاری تخم مرغها در یک دوره24 تا 48 ساعته هچ می شوند.جوجه های تازه هچ شده تا زمانی که همه جوجه ها هچ شوند در هچری باقی می مانند. انکوباسیون تخم مرغ ها در جوجه کشی به طور معمول 21 روز طول می کشد بعد از جمع آوری جوجه ها از هچری عملیات درجه بندی، واکسیناسیون و جداکردن جنس ها صورت می گیرد پس از اینکه جوجه ها بسته بندی شدند به مزرعه پرورشی منتقل می شوند. جوجه ها از زمانی که از تخم خارج می شوند تا زمانی که به مزرعه می رسند از آب و غذا محروم هستند. زمانی که اولین بار مصرف غذا و آب (دوره نگهداری) شروع شود در جایی که فاصله حمل و نقل طولانی است ممکن است تا 72 ساعت طول بکشد. جوجه ها در مدت نگهداری حدود 72 ساعت بعد از تخم مرغ با استفاده از ذخایر زرده قادر به زنده ماندن هستند. با این حال، در حالی که ذخائر زرده ممکن است برای بقا کافی باشد، سوال مهم این است که  آیا تمام مواد مورد نیاز در طی 72 ساعت اول پس از بر طرف می شود یا خیر؟ محرومیت غذا و آب پس از هچ ممکن است عواقب منفی طولانی مدت برای رشد جوجه داشته باشد و با نیازهای رفتاری و فیزیولوژیکی آنها برای غذا و آب در شرایط تجاری فعلی مطابقت نداشته باشد. در دهه های اخیر، مطالعات اثرات. محرومیت از خوراک و آب پس از هچ را بر عملکرد، توسعه و رفاه مرغ بررسی کرده اند. نتایج این مطالعات به طور مختصر در زیر آمده است.

خوراک دهی در هچری جوجه ها
بررسی مقاله متا آنالیز کاربرد خوراک کمکی پس از هچ

 

جدول 1: تأثیر دوزهای مختلف محرومیت از خوراک و آب پس از هچ            (0، 24، 48، 72، 84  ساعت) بر وزن بدن (BW)، میزان ضریب تبدیل خوراک (FCR) مصرف خوراک(FI)  و مرگ و میر در روزهای 7، 21 و 42 روزگی.

میانگین مقادیر متغیرهای مختلف نسبت به 0 ساعت  محرومیت از خوراک و آب پس از هچ بیان شده است که در 100٪ تنظیم شده است.

 

بررسی مقاله متا آنالیز کاربرد خوراک کمکی پس از هچ

نتیجه گیری :

مطالعه روی بیش از 48 مقاله نشان داد که محرومیت از مواد غذایی یا محرومیت از آب و غذا به مدت 24 ساعت (یعنی 12 تا 36 ساعت) سبب کاهش قابل توجه وزن بدن در مقایسه با جوجه های تغذیه شده به مدت 6 هفته می شود. وزن بدن و مصرف غذا بیشترین کاهش را با افزایش طول مدت گرسنگی را نشان میدهد. با این حال، به روشنی نمی تواند در مورد اثرات  محرومیت از خوراک و آب پس از هچ بر وزن بدن ناشی از کمبود توسعه دستگاه گوارش یا  ناشی از شروع تأخیر رشد است. FCR در 21 و 42 روزگی از 48 ساعت  محرومیت از خوراک و آب پس از هچ به بعد افزایش می یابد. اگر چه مطالعات انفرادی اثرات محرومیت از غذا را در6 هفتگی نشان نداد اما آنالیز کلیه مطالعات انجام شده در مورد تلفات نشان داد که به طور معنی داری میزان تلفات با افزایش زمان گرسنگی تا 48 ساعت افزایش می یابد. نتایج آنالیز کمی نشان می دهد که اثر منفی  محرومیت از خوراک و آب پس از هچ بر توسعه کبد و پانکراس است و  محرومیت از خوراک و آب پس از هچ می تواند رشد دوازدهه، ژژنوم و ایلئوم را به تاخیر بیاندازد. این اثرات به طور عمده در هفته اول مشاهده شد. تغییرات کوتاه مدت (بالقوه نامطلوب) در T3 و غلظت گلوکز با افزایش زمان گرسنگی نیز یافت شد. با توجه به تاثیر  محرومیت از خوراک و آب پس از هچ در رفاه جوجه ها، مرگ و میر بالاتر در 48 ساعت  محرومیت از خوراک و آب پس از هچ. نشان می دهد رفاه جوجه ها با گرسنگی پس از هچ به خطر می افتد.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن