98-21-66431060+

جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

نقش آنتی اکسیدانی CLA

اسم دسته: گروه مقالات دامی
تاریخ: ۱۳۹۷ شنبه ۳۰ تير
مرجع: American Dairy Science

J. Dairy Sci. 98:7071–7082

http://dx.doi.org/10.3168/jds.2015-9787

Conjugated linoleic acid isomers strongly improve the redox

status of bovine mammary epithelial cells (BME-UV1)

L. Basiricò,* P. Morera,* D. Dipasquale,* A. Tröscher,† A. Serra,‡ M. Mele,‡ and U. Bernabucci*1

*Dipartimento di scienze e tecnologie per l’Agricoltura, le Foreste, la Natura e l’Energia, Università degli Studi della Tuscia, 01100, Viterbo, Italy

†BASF-SE, 67117 Ludwigshafen, Germany

‡Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, Università di Pisa, 56126, Pisa, Italy

 

بهبود وضعیت اکسیداتیو سلولهای اپیتلیال پستان گاو

با استفاده از ایزومرهای مختلف (سی. ال .ای) CLA

 

 

 

 

مقاله حاضر توسط آقای دکترآرنولف تروچر یکی از متخصصین BASF که خود نیز در به ثمر نشستن این مقاله تحقیقاتی نقش به سزایی داشته است به دستم رسید.

دکتر تروچر به جرئت یکی از متخصصینی است که بیشترین کار تحقیقاتی را در حوزه کونژوگیتد لینولئیک اسید (CLA) در تغذیه نشخوارکنندگان انجام داده است.در دوره انتقال  سلامتی و عملکرد تولید مثلی گاوهای شیری اهمیت بسزایی دارد. این حیوانات در این دوره در معرض تغییرات شدید فیزیولوژیک و استرس متابولیک هستند (دراکلی وهمکاران 1999) در این دوره گاوها، انرژی بیشتری را نسبت به انرژی تغذیه شده برای تولید صرف می­کنند و بالانس منفی انرژی در این دوره در تمام گاوهای صنعتی وجود دارد. بالانس منفی انرژی به خودی خود موجب استرس اکسیداتیو می شود. (برنابوچی و همکاران 2005)

 

 

یکی از روش­های معمول برای جلوگیری از بالانس منفی انرژی استفاده از CLA بعنوان یک کاهنده خروج انرژی از بدن و متعادل کننده قسمت بندی انرژی (پارتیشنینگ) می باشد. مطالعات زیادی نشان میدهد که ایزومر ترانس 10 سیس 12 باعث کاهش چربی شیر می شود در حالیکه ایزومرسیس 9 ترانس 11 بر چربی شیر اثری را نشان نمیدهد(بوهن و همکاران 2008). مطالعات متعددی اثرات معنی دار CLA روی غلظت IGF1 و ادیپونکتین در گاوهای دوره انتقال را نشان می دهد که در نتیجه آن مقاومت به انسولین و تخلیه مواد مغذی در پستان محدود می شود (ساین و همکاران 2014)

یکی از روش­های معمول برای جلوگیری از بالانس منفی انرژی استفاده از CLA بعنوان یک کاهنده خروج انرژی از بدن و متعادل کننده قسمت بندی انرژی (پارتیشنینگ) می باشد. مطالعات زیادی نشان میدهد که ایزومر ترانس 10 سیس 12 باعث کاهش چربی شیر می شود در حالیکه ایزومرسیس 9 ترانس 11 بر چربی شیر اثری را نشان نمیدهد(بوهن و همکاران 2008). مطالعات متعددی اثرات معنی دار CLA روی غلظت IGF1 و ادیپونکتین در گاوهای دوره انتقال را نشان می دهد که در نتیجه آن مقاومت به انسولین و تخلیه مواد مغذی در پستان محدود می شود (ساین و همکاران 2014)

افزودن CLA به جیره گاوهای شیری موجب کاهش “سنتز درون تنی” گلوکز در دوره شیردهی می شود اثر اصلی این ماده مغذی به دلیل کاهش مصرف گلوکز برای سنتز چربی شیر در گاوهای تغذیه شده با CLA است(هاتجر و همکاران 2013).

تغذیه ایزومر ترانس 10 سیس12 موجب افزایش بازدهی استفاده از انرژی متابولیسمی در گاوهای شیری می شود(ونسستن و همکاران 2012).

شواهد نشان می دهد که استرس اکسیداتیو در ابتدای دوران شیردهی و دوران انتقال منجر به مشکلات سلامتی گاوهای شیری می شود(برنابوجی و همکاران 2005). اثرات CLA روی افزایش اکسیداسیون اسیدهای چرب و اتواکسیداسیون چربیها در مدلهای حیوانی دیده شده است( دن هارتی و همکاران 2013). اثر تغذیه ایزومر ترانس 10 و سیس 12 لینولیئک اسید کنژوگه بر سلولهای پستانی موجب کاهش سنتز چربی شیر می شود که در نتیجه آن افزایش گلوکز را در پی دارد. در مطالعه­ای اثر آنتی اکسیدان CLA با چهار گروه ایزومر سیس 9 ترانس 11 و ایزومر ترانس 10 سیس 11 و مخلوط دو ایزومر مورد مطالعه قرار گرفت. این مطالعه روی فاکتورهای اصلی بررسی اکسیداسیون در سطح سلولی بدن و سلولهای پستان می باشد. فاکتورهای مورد مطالعه شامل فاکتورهای Reduced GSH، Oxidized GSSG، NADPH ، گاماگلوتامات سیستئین لیگاز در سلولهای BME-UV1 مورد مطالعه قرار گرفت.     همچنین سطح آنزیم­های آنتی اکسیدانی سلولی مانند سوپراکسید دیسموتاز، گلوتانیون ردوکتاز، گلوتاتیون s-ترانسفراز مورد مطالعه و آزمایش قرار گرفت، در این مطالعه Reduced GSH به طور معنی داری در گروهی که از ایزومر ترانس 10 سیس 12 کرده بودند بیشتر بود که در مورد NADPH نیز این گروه نسبت به دیگر تیمارها میزان بیشتری از این فاکتور را داشتند همچنین فعالیت گاماگلوتامات سیستئین لیگاز با مصرف CLA افزایش یافت ƴ-GCL یک کاتالیزکننده در مسیر تولید GSH می­باشد.

 

 

 

گلوتاتیون پراکسیداز (GP)، گلوتانیون ردوکتاز (GR)، و گلوتاتیون اس ترانسفراز (GST) و سوپر اکسید دیسموتاز (SOD) در سطح سلولی با مصرف CLA به طور معنی داری تغییر کرده است.

فعالیت  SODبا استفاده از CLA افزایش یافت و GP با استفاده از ترانس 10 سیس 12 به شدت افزایش یافت. همچنین دیگر ایزومرها و مخلوط ایزومرها، GP را به طور معنی داری افزایش دادند. SOD  مسئول از بین بردن و ممانعت از فعالیت رادیکالهای آزاد می باشد.

 

 

 

با توجه به یافته ها و نتایج بدست آمده ایزومر ترانس 10 سیس 12 به طور موثری موجب بهبود وضعیت اکسیداسیون درون سلولی می شود. به طور کلی ایزومرهای CLA موجب تحریک سنتز GSH می شوند. همچنین CLA می تواند در سنتز ƴ-GCL و NADPH موثر باشد.

به هر حال نتایج این مطالعه نشان می دهد استفاده از CLA در نهایت با افزایش ظرفیت آنتی اکسیدانی و جلوگیری از تخریب اکسیداتیو سلولهای پستانی موجب محافظت از سلولهای پستانی می شود.

آزمایشات به طور مشهودی کاهش می یابد به همین علت نقش آنتی اکسیدانی اش می باشد.

 

Content retrieved from: https://www.golbarnavidbahar.com/ArticleDetails/12/%D9%86%D9%82%D8%B4-%D8%A2%D9%86%D8%AA%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%A7%D9%86%DB%8C-CLA.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Telegram
WhatsApp

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پیمایش به بالا
به بالای صفحه بردن